معرفی محصول

پنل خورشیدی LG MonoX® Plus یک ماژول بسیار قوی از نوع P است که با استفاده از تکنولوژی LG LiLY عملکرد بالا را حفظ می کند.LG همچنین  برای ماژول های LiLY یک ضمانت پیشرفته ارایه می دهد.

پنل خورشیدی LG MonoX® Plus

ویژگی ها :

  • گارانتی پیشرفته عملکرد پنل:

LG Mono X® Plus دارای ضمانت پیشرفته عملکرد می باشد.میزان تخریب اولیه سلولی این پنل از ۳٪- به ۲٪- و بهمچنین نرخ تخریب سالیانه از ۵۵٪- به ۵۰٪- تقلیل یافته است.

  • LID تقلیل یافته:

LG Mono X® Plus به سبب دارا بودن تکنولوژی LILY در برابر شکست ناشی از القای نور مقاوم می باشد.

  • گارانتی پیشرفته محصول:

علاوه بر ضمانت پیشرفته عملکرد محصول ، ال جی ضمانت نامه محصول LG Mono X® Plus را برای ۳ سال دیگر گسترش داده است.

  • دوام قابل توجه:

تحمل فشار این پنل در سطح روبرویی تا ۶۰۰۰KPa در سطح پشتی آن تا ۵۴۰۰Pa می باشد.

  مشخصات فنی :

مشخصات پنل خورشیدی LG MonoX® Plus