معرفی محصول :
تجهیزات الکتریکی شامل هر ماشین الکتریکی یا مکانیکی می باشد که با الکتریسیته کار می کند. تجهیزات الکتریکی معمولا دارای یک محفظه ، تعدادی اجزای الکتریکی و اغلب یک کلید می باشند .
نمونه هایی از این تجهیزات عبارتند از :
1 – لوازم عمده خانگی
2 – ریز کنترلگرها
3 – ابزار برقی ولتاژ بالا
4 – لوازم خانگی کوچک
اغلب واژه تجهیزات الکتریکی تنها اشاره به بخشی از سیستم توزیع انرژی الکتریکی دارد ، مانند :
* سوئیچ های توزیع برق
* تابلوهای توزیع برق
* قطع کننده های مدار
* کنتورهای برق
* ترانسفورماتورها

مشاهده فیلترها

تابلو برق (1)

کابل (1)

منبع تغذیه (2)