با توجه به تصویب نام هیئت وزیران با شماره ۷۸۲۵۰/ ت ۵۱۹۰۴ هـ در جلسه مورخ ۹۵/۶/۲۸ کلیه وزارت خانه‌ها، شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها بر اساس فهرست‌های ارائه شده از وزارت نیرو موظف گردیدند طی دو سال ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نمایند.در این راستا شرکت انرژی گستران اوستا به عنوان یکی از فعالان در حوزه انرژی با تکیه بر دانش و تجربه آمادگی خود را جهت طرح ریزی یک بسته کامل نیروگاه خورشیدی جهت تامین ۲۰ درصد از انرژی مصرفی با ارائه طرح‌های مهندسی، مدیریتی و عملیاتی ارائه نماید.

برای ارائه پکیج بهینه و استاندارد نیروگاه خورشیدی نیاز به انجام چندین گام توسط ارگان مربوطه خواهد بود.

 

گام اول :

اولین گام در استفاده از انرژی خورشیدی در یک ساختمان ممیزی انرژی می‌باشد. ممیزی انرژی به این معنی که تمامی مصارف انرژی ساختمان توسط گروه فنی محاسبه گردیده و روش‌های اصلاح الگوی مصرف انرژی – روش های کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد . هدف از این گام کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف‌های ناشی از بدی مصرف انرژی در سیستم می‌باشد.

 

گام دوم : طراحی و تدوین سیستم مدیریت مصرف انرژی

اصلاح ساختار و سیستم مدیریت مصرف انرژی و فرهنگ سازی به عنوان دومین مرحله در انجام ممیزی انرژی محصوب می‌گردد. در این مرحله جهت بهبود و کاهش مصرف انرژی تمامی راه‌کارهای مدیریتی و اصلاحات فنی در سیستم ‌های مصرف کننده انرژی صورت می‌پذیرد .این اصلاحات شامل  سیستم‌های روشنایی،‌ سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و ایجاد سیستم مانیتورینگ بر مصرف تجهیزات، زمان بندی مصرف‌های انرژی و … می‌باشد.

 

گام سوم :

پس از اجرای ممیزی انرژی در ساختمان بر اساس اطلاعات بدست آمده در سیستم مانیتورینگ ،میزان انرژی خورشیدی مورد نیاز جهت تامین ۲۰ درصد مصوب قابل اندازه گیری خواهد بود. در این گام این شرکت نسبت به تهیه گزارش تفضیلی در خصوص میزان سرمایه مورد نیاز و مدت زمان بازگشت سرمایه در نیروگاه خورشیدی اقدام می‌نماید.

 

گام چهارم :‌ طراحی و اجرای نیروگاه خورشیدی

پس از اتمام مرحله بهینه سازی مصرف انرژی و تضمین میزان مصرف انرژی و برآورد سرمایه مورد نیاز تاسیس نیروگاه خورشیدی جهت تامین ۲۰ درصد از انرژی مصرفی ساختمان،مرحله نصب و راه اندازی تجهیزات نیروگاه خورشیدی می‌باشد. در این مرحله با توجه به شرایط فیزیکی ساختمان ، شرایط آب و هوایی و اقلیمی سیستم خورشیدی طراحی و شبیه سازی می‌گردد. که با توجه به شرایط اقلیمی کشور ما سیستم‌های خورشیدی جهت تامین انرژی مصرفی و سیستم‌های گرمایشی توسط آب (آبگرمکن خورشیدی) در دسترس می‌باشند.تیم مشاوره پس از بررسی تجهیزات و طراحی و شبیه سازی طرح جامع و کامل با مشخص نمودن نوع تجهیزات به کارفرما ارائه می‌نماید. با توجه به سرمایه موردنیاز و بازگشت سرمایه ارائه شده در طرح کارفرما می‌تواند جهت تامین بودجه و راه اندازی نیروگاه اقدام نماید.