مقالات, وبلاگ

استفاده از پنل خورشیدی در منزل

دو روش مناسب تولید انرژی ازسیستم های خورشیدی برای خانه ها : پنل خورشیدی – آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی:

سیستم های کاربردی حرارتی خورشیدی از گرما در نور خورشید برای گرم کردن آب یا سایر مایعات استفاده میکنند. یک آبگرمکن خورشیدی نمونه کلاسی از این مورد است. به عبارت ساده، انرژی گرما در خورشید به آب می رسد، آب گرم می شود و آب گرم به خوبی به سیستم گرمایش خانه وحمام می آید

پنل خورشیدی:

دومین استفاده عمده از انرژی خورشیدی که اخیرا در خانه های آمریکا افزایش یافته است، برق خورشیدی است. برق خورشیدی بواسطه تأثیر فتوولتائیک ایجاد می شود.

پنل خورشیدی
ابتد

ابتدا نور خورشید روی صفحه پنل خورشیدی می تابد و این باعث ایجاد جریان مستقیم DC (Direct Current) الکتریسیته می شود. هر پنل خورشیدی معمولا یک رشته از ۶۰-۷۲ سلول خورشیدی را با هم در مجموعه خود روی سقف منزل شما قرار می دهد. در مورد یک سیستم با استفاده از یک اینورتر رشته ای، برق DC به اینورتر متصل می شود که در آن نقطه اینورتر این برق را به ولتاژ AC (جریان متناوب) تبدیل می کند همانطور که در خانه شما استفاده می شود.

اینورتر خورشیدی:


اینورتر سپس برق AC را به مدارتان تغذیه می کند و این برق برای ارائه سرویس هر بار الکتریکی در اموال شما موجود است. اگرمیزان مصرف بار الکتریکی در خانه شما بزرگتر از برقی است که توسط اینورتر عرضه می شود، بار الکتریکی خود را بخشی توسط انرژی خورشیدی و بخشی دیگر با استفاده از برق شبکه ملی برق تامین میشود. با استفاده از سیستم خورشیدی آنگرید(متصل به شبکه)، هر زمانی میتوانید از انرژی خورشیدی، برق شبکه یا ترکیبی از هر دو استفاده کنید.

کنتور برق نیروگاه خورشیدی:


در بعضی موارد ممکن است انرژی خورشیدی از بار الکتریکی مصرفی شما بیشتر باشد و در این صورت انرژی خورشیدی شما از طریق کنتور به شبکه شرکت برق بازگشت داده می شود . به طور معمول، کنتور دوطرفه شما باید به گونه ای تغییر کند به طوری که می تواند یک رکورد جداگانه از آنچه نیروگاه خورشیدی شما به شبکه صادر می کند ثبت نماید.

در صورتی که نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه دارید چگونه می توانید برق منزل خود را در هنگام شب تامین کنید؟

جریان برق لحظه ای است و همه ما می دانیم که خورشید در شب ناموجود است. این به این معنی است که در سیستم متصل به شبکه(آنگرید) شما باید به برق شبکه ملی متکی باشید تا بار الکتریکی مورد نیاز مصرفی خود را در شبانه روز تامین کنید. دربرخی ایالت ها یک سیاست اندازه گیری خالص ۱: ۱ برای هر کیلووات ساعت (هر کیلووات ساعت یک واحد اندازه گیری برای برق) وجود دارد که شما در طول روز برقی که به شبکه صادر می کنید، از برق تولیدی خود برای خرید یک کیلووات ساعت برق در شب استفاده می کنید.

به این ترتیب، در ایالات با سیاست ۱: ۱ اندازه گیری خالص اگر شما سیستم انرژی خورشیدی نصب کرده اید که میزان تولید و مصرف کیلوات روزانه شما باهم برابر است سر سال صورتحساب مالی صفر خواهید داشت که به این معنی هیچ مبلغی بابت مصرف برق پرداخت نخواهید کرد.

 باتری خورشیدی در سیستم افگرید


بعضی از ایالت ها سیاست اندازه گیری خالص ۱:۱ ندارند. در این حالت اغلب مصرف کننده های سیستم خورشیدی  فقط کسری از قیمت خرده فروشی انرژی اضافی خورشیدی را دریافت می کنند  که در طول روز به شبکه برق عمومی صادر می کنند. در این حالت استفاده از باتری خورشیدی جهت ذخیره سازی برق تولیدی که در طول روز و مصرف آن در شب هنگام میتواند استفاده از سیستم خورشیدی را مقرون به صرفه و جذاب کند. این سیاست توسط شرکت TESLA استفاده شد که نزد مشتریان قابل قبول بود.

نوشته های مشابه