سیستم های آبیاری خورشیدی روشی مناسب برای آبیاری زمین های کشاورزی در مناطق فاقد شبکه برق میباشد که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده است.کشور ایران دارای پتانسیل بسیار بالایی جهت استفاده از انرژی خورشیدی را داراست و میتوان از پتانسیل این تکنولوژی برای کمک به کشاورزان در تامین نیازهای آبیاری استفاده کرد. در چند سال گذشته، سیستم های آبیاری خورشیدی  مورد علاقه کشاورزان مختلف قرار گرفته است.اما امروزه این تکنولوژی چگونه تاثیر گذار است؟

 

به سوی کشاورزی خورشیدی

 

با وجود تنوع رویه ها و یارانه های قابل توجه دولت‌ها، تنها حدود ۱۴۲،۰۰۰ پمپ تا به امروز در جهان راه اندازی شده است و سیستم های  آبیاری خورشیدی دارای توان بالقوه برای افزایش دسترسی به آبیاری، پیشرفت کشاورزی کم کربن، کاهش بار مصرف برق و افزایش مقاومت جوامع کشاورزی در برابر شرایط اقتصادی می باشد.

چه کاری می تواند انجام شود؟

چند راهکار مناسب که دولت های میتوانند از سیستم های آبیاری خورشیدی حمایت کنند.

  • اول، حمایت مالی از کشاورزان حاشیه ای جهت راه اندازی سیستم های آبیاری خورشیدی کوچک، به ویژه در مناطقی که دارای آب زیرزمینی کافی برای کشاورزی هستند. تحقیقات  بر اساس یک نظرسنجی اولیه از ۱۶۰۰ کشاورز نشان داده که نزدیک به ۶۰ درصد از کشاورزان حاشیه به دلیل عدم دسترسی به شبکه برق به این سیستم نیاز دارند.
  • دوم، استقرار سیستم آبیاری خورشیدی در مناطق پرآب و برداشت آب در مزرعه‌ها واسفاده با روش میکرو آبیاری توسط دولت ها
  • سوم، ایجاد تبلیغات سیستم آبیاری خورشیدی در رسانه های عمومی و اراه اندازی سیستم های آبیاری خورشیدی در شهر های مختلف کشور
  • چهارم، در مناطقی که دسترسی برق وجود ندارد، تمایل استفاده از پمپ های خورشیدی بالاست. تحقیقات CEEW نشان می دهد که  ۲۰ درصد از کشاورزان علاقه مند برای خرید پمپ شخصی می‌باشد و نزدیک به ۸۰ درصد از آنها علاقه مند به خرید آب از سیستم خورشیدی متعلق به دولت هستند.
  • پنجم، تشویق به مشارکت و اجاره پمپ های خورشیدی در میان کشاورزان از طریق برنامه های توسعه کشاورزی. با توجه به هزینه نهایی  نزدیک به صفر پمپاژ با ا انرژی خورشیدی، اشتراک آب، در حال حاضر یک عمل شایع در بسیاری از کشورهاست.
  • ششم، ارائه یارانه های بهره ای به کشاورزان جهت حمایت سرمایه ای تا بتوانند سیستم های خورشیدی را در مقیاس وسیع در مدت زمان کوتاهی فعال کنند. چنین رویکردی باعث میشود تعداد بیشتری از کشاورزان از سیستم های آبیاری سولار استفاده کنند و باعث رشد اقتصاد کشور گردند.

در نتیجه دولت باید با استفاده از تجارب و تحقیقات گسترده، باید به طور مداوم مکانیسم های پشتیبانی خود را در سیستم های آبیاری بهبود بخشد. ایران میتواند از پتانسیل این تکنولوژی غیرمتمرکز برای دستیابی به هدف ایجاد ۱۰۰ گیگاوات نیروگاه خورشیدی و دو برابر شدن درآمد کشاورزان تا سال ۱۴۰۰ استفاده نماید.

 

برای مشاوره در مورد برق خورشیدی در باغات و مزرعه‌های فاقد انشعاب برق با شماره ۶۱-۶۶۵۹۲۶۶۰-۰۲۱ تماس بگیرید.